БОШЊАЧКИ ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ

Кои сме ние

Бошњачки Демократски Сојуз (во натамошниот текст: БДС) е политичка партија која за цел ги има негувањето на демократијата, човековите права, мултиетничкиот и мултиконфесионалниот карактер на државата, а посебно зачувување и негување на идентитетот и културното наследство на Бошњаците, низ универзалните, традиционалните, моралните и духовните вредности, во политички и економски амбиент достоен за човекот. БДС е основан поради остварување на политички цели, преку демократско делување и учество на изборите, преку извршувањето на власта или опозициско делување, и како таква ќе ги преставува интересите на Бошњаците, ќе ги штити и унапредува нивните права, во согласност со Уставот на Република Македонија, законите, меѓународните стандарди и статутот на политичката партија. БДС ќе делува како партија во центарот, со еднаков однос кон традиционалните вредности, социјалната правда и слободниот пазар. Средниот пат како концепт кој ги штити и индивидуалните и колективните права, како концепт кој нуди рамномерен развој на општеството на персоналано, семејно и колективно ниво и како концепт кој штити од девијациите на крајностите, исклучивоста и нетрпеливоста. Слободата му припаѓа на секој човек. Право на полна слобода има секој поединец уште со самото раѓање. Почитувањето на сите човекови права и слободи мора да биде најважниот приоритет на државата. Бошњаците во Република Македонија се дел од бошњачкиот национален корпус, од тука се должни да придонесуваат во остварувањето на целите на бошњачката нација, па во таа смисла принципот “секој Бошњак е одговорен за секој Бошњак“, а кој е промовиран од Светскиот Бошњачки Конгрес, го сметаме како обврзувачки. Бошњаците како народ живеат во Република Македонија од XV век до денес и тие според Уставот на Република Македонија се конститутивен народ. БДС ќе се залага за остварување на сите права за бошњачката заедница кои според Уставот и законите ги следуваат. БДС ќе ги подржи сите евентуални измени на Уставот и активно ќе учествува во донесување на соодветни законски и подзаконски акти кои имаат за цел подобрување на националните права на Бошњаците и на другите националности во Република Македонија.

DSC_7373
DSC_7376
DSC_7367
DSC_7364
DSC_7371
DSC_7362
DSC_7356
DSC_7350
DSC_7343
DSC_7342
DSC_7344
DSC_7325
DSC_7330
DSC_7332
DSC_7339
DSC_7310
DSC_7311
DSC_7294
DSC_7302
DSC_7292
DSC_7287
DSC_7299
DSC_7300
DSC_7304
DSC_7308
DSC_7282
DSC_7281
DSC_7284
DSC_7283
DSC_7277
DSC_7276
29829906_1019943011496227_1556010288_o
29749192_1019943168162878_1384920111_o
29664171_1018990914924770_1083412296_n
29693138_1019943028162892_1028387742_o
29693921_1019942891496239_915858003_o
29694077_1019943131496215_753192506_o
29693395_1019942751496253_109608559_o
29746829_1019942988162896_164425354_o
29746286_1019943074829554_1453480097_o
29829405_1019942928162902_935182140_o
29663513_1019942948162900_1486396816_n
th