Средба со Амбасадорката на Босна и Херцеговина

Делегација на Бошњачкиот демократски сојуз оств

ари средба со Амбасадорката на Босна и Херцеговина во Р.Македонија Лепа Бабиќ во зградата на Амбасадата на Босна и Херцеговина во Скопје.

На средбата се разменети и претставени мислењата, идеите и плановите за идното делување со цел подобрување и унапредување во сите сфери на животот на Бошњаците во Р.Македонија.