Susret sa Ambasadoricom Bosne i Hercegovine


Delegacija Bošnjačkog demokratskog saveza ostvarila je susret sa Ambasadoricom Bosne i Hercegovine u R.Makedoniji Lepom Babić u zgradi Ambasade Bosne i Hercegovine u Skoplju.

Na susretu su razmijenjena i pretstavljena mišljenja, ideje i planovi za buduće djelovanje sa ciljem poboljšanja i unapređenja u svim sferama života Bošnjaka u R.Makedoniji.