Иницијатива за поднесување предлог измени на Изборниот законик