Барање за воведување за целодневна настава во ОУ Цветан Димов (Хасан Приштина) Чаир - Скопје