Претставка по јавен оглас до Претседател на Собрание на Р. Македонија