Претставка 30.05.2018 до комисија за заштита и дискриминација