Sastanak delegacije BDSa sa francuskom ambasadom


18.06.2018._ U prostorijama Ambasade Republike Francuske u Skoplju održan je sastanak na kome su prisustvovali Ambasador Republike Francuske Kristijan Timonijen, prvi savjetnik Stanislas Mrozek i predstavnici Bošnjačkog Demokratskog Saveza Zamjenik Predsjednika Kurbardovic Zekir i članovi predsjedništva Abdulah Sacirovic, Safet Crnovršanin i Kemal Murić . Predstavnici BDSa upoznali su Ambasadora Francuske o prisustvu Bosnjaka na ovim prostorima od Isa Bega Isakovića , kraljeve kći Emine pa do danas . Potencirani su problemi Bosnjaka u obrazovanju, pravičnoj zastupljenosti u institucijama , problemi u ruralnim sredinama, briga o kulturnom nasledju, mediska pokrijenost itd. Posebno je potenciran problem Izbornog Zakona i predstavljen je nas predlog o izmjeni izbornog Zakona o zagarantiranim savjetničkim mjestima za manje etničke zajednice . Ambasador Republike Francuske Timonijen je istakao da se prvi put susreće sa predstavnicima Bošnjačkog naroda u Makedoniji . Raduje ga postojanje političke partije koja ce direktno zastupati interes Bošnjaka i naglasio je da svi otvoreni problemi se moraju rešavat dijalogom u demokratskom duhu .