Барање од БДС до Министерство за култура, 04.06.2018