02.09.2018 Otvaranje Mesne organizacije - Prilep sa sedištem u Zitošima