БОШЊАЧКИ ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ

Претседател

Мунир Колашинац

Претседател на Бошњачки Демократски Сојуз е Мунир Колашинац.
На 24.03.2018 година е избран за прв претседател на партијата.
Г-дин Мунир Колашинац дипломирал на Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје. Роден е на 31.12.1974 година, оженет, татко на две деца. Инаку со својата макотрпна работа станува успешен и угледен бизнисмен, развивајќи го семејниот бизнис во туризмот на високо ниво. Низ годините неговиот углед, успех, визија и посветеност допринесуваат да биде дел од повеќе организации и тоа:

-Директор на ,,VARDAR EXPRESS”
-Член на управниот одбор на ,,МАТО”
-Делегат за Балкан на ,,DEiK”
-Основач и заменик претседател на институт стратешки центар – ISD

Потпретседател

Зеќир Курбардовиќ

Заменик Претседател на Бошњачки демократски сојуз Зеќир Курбардовиќ. Роден е на 17.04.1960 година. Дипломирал на Филолошкиот факултет при Универзитетот св.,,Кирил и Методиј” на насока НГСГ историја. Вработен е во државното правобранителство на Република Македонија.

Генерален Секретар

Дино Дрпљанин

Генерален секретар на Бошњачки демоктратски сојуз е Дино Дрпљанин.
Дипломирал на Економскиот факултет св. ,,Кирил И Методиj” во Скопје на
насока финансиски менаџмент.
Одлично ги говори следниве јазици: босански, македонски, турски и англиски.